torsdag 9 augusti 2012

the pepp-files #6

Ny bra-bok. Mando nästa vecka. Ser över träningen. Tar tag i kosten. Peppar med musik från starka, vackra kvinnor. Räknar de små framstegen. Fokuserar. Övar. Övar. Övar. Stänger ute alla som drar ner. Ber, pratar, skriker och gråter vid Jesu fötter. Tackar Gud för vänner som lyfter. Lär mig le åt livet som min unge. Bryter mig loss från fördomarna. Tar död på idealen. Väljer glädje. Väljer lycka. Väljer friskhet.

Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar